Bicara MyKhilafah

Politics Islam
 
IndeksIndeks  FAQFAQ  PencarianPencarian  PendaftaranPendaftaran  AnggotaAnggota  GroupGroup  Login  

Share | 
 

 ijma sahabat vs ijma ulama

Go down 
PengirimMessage
MUHAMMAD SAIFULLAHJumlah posting : 140
Registration date : 18.11.06

PostSubyek: ijma sahabat vs ijma ulama   Wed Oct 10, 2007 1:15 am

b. Hadits Rasul SAW Antara lain:
"Dikhawatirkan seseorang yang duduk menyampaikan satu hadits dariku lalu ia berkata antara kami dan antara kamu kitab Allah, maka tidaklah kami perdapat padanya dari batang halal yang kami halalkan dan tidak kami dapati padanya barang haram yang kami haramkan kecuali sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW seperti yang diharamkan Allah. "(RiwayatAlHakim). "Ikutilah Sunatku dan sunat Khulaf'aur Rasyidin vang diberi petunjuk sesudahku dan pegang teguhlah padanya. "(RiwaYat A1-Hakim dalami Mustadrak). "Aku telah meninggalkan pada kamu dua hal. Kitab Allah dan sunnatku, tidak kamu sesat selama berpegang padanya. (Riwayat Tirmidzi) "Hendaklah menyampaikan yang menyaksikan dari kamu kepada yarrg tak hadir. Ada kalanva orang yang tablighi lebih kuat rnemelihara (menghafal) dari pada yang mendengar: "(Riwayat Bukhari). c. Ijma' para sahabat Rasulullah baik selama hayatnya maupun setelah wafatnya.

http://www.halalguide.info/content/view/67/55/

---------
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
MUHAMMAD SAIFULLAHJumlah posting : 140
Registration date : 18.11.06

PostSubyek: Re: ijma sahabat vs ijma ulama   Wed Oct 10, 2007 1:16 am

PERTAMA: Imam Abu Hanifah beliau ialah nu'man bin shabit,dilahirkan di kufah Iraq pada tahun 80 hijrah,mempelajari ilmu fiqh daripada Hammad bin Abi Sulaiman seterusnya dari para tabien seperti A'ta bin Abi Rabah,Nafi' maula Abdullah bin Umar.
Cara pengambilan hukum dalam mazhab ini, sepertimana yang diceritakan oleh beliau:Sesungguhnya aku mengambil dari Al-Quran apabila aku mendapati ia ada disitu,sekiranya tiada maka aku akan mengambil dari sunnah Nabi SAW dan dari Athar-athar yang sahih yang beredar dikalangan orang yang thiqah bila tiada didapati dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah aku mengambil dari kata-kata para sahabat sesiapa yang aku hendaki dan aku tinggal sesiapa yang aku hendaki kemudian aku tidak akan keluar dari kata-kata sahabat kepada pendapat orang lain maka apabila pendapat-pendapat terhenti pada Nakhai' dan Sya'bi dan Hassan dan Ibnu Sirin dan Said bin Musayyib serta seumpamanya maka aku akan berijtihad seperti mana mereka berijtihad.Sesungguhnya beliau banyak berpandukan pada qias dan Ihtihsan . Madrasah yang keluar dari Abu Hanifah di kenali dengan madrasah Ra'yi. Beliau meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijrah.Dan antara pendokong-pendokong mazhab Hanafi ialah seperti Imam Abu Yusof,Zafar,Muhammad bin Hassan serta Hassan bin Ziad.

KEDUA:Imam Malik beliau ialah Malik bin Anas bin Malik pengarang kitab Muwata' dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijrah mempelajari ilmu dari Abdul Rahman bin Hurmuz,Rabia'h juga kepada Nafi' maula Abdulah bin Umar,Ibnu SyihabAzzuhri.Sumber pegangan beliau dalam memberi fatwa pertamanya kepada Al-Quran kemudian kepada Sunnah Nabi SAW kemudian amalan Ahli Madinah yang merupakan suatu yang amat penting disisinya kemudian kepada Kias,Masalih Mursalah. Meninggal pada tahun 179 hijrah.

-----------------
posting terahkir...dari G@y@t...baca:
Ijma' Ulama' bermaksud konsensus kesemua para mujtahid yang hidup pada satu angkatan. Sekurang-kurangnya ia memerlukan minima dua orang mujtahid (ulamak pakar) pada satu-satu zaman. Misalnya:
1. Ijma' ahlil Madinah (konsensus kesemua penduduk Medina)
2. Ijma' Khulafa' arrasyidin (konsensus 4 orang: Abu Bakar, Umar , Uthman dan Ali, kesemuanya RA)
3. Ijma' sahabat (kesemua sahabat baginda yakni konsensus)

Mujtahid ialah pakar (sekarang ialah tarafnya Professor kelulusan phD) dan kepakaran, kewibawaan, keilmuan dan kesarjanaannya diperakui oleh ummah seluruhnya. Untuk satu-satu period, mungkin tidak ramai bilangannya. Mereka
ini termasuk dalam kelas mujtahid mutlak.

2. Bagaimana ijma' boleh berlaku zaman dahulu?
Ijma' berlaku di zaman silam bila soalan atau permasalahan yang sama diajukan kepada mujtahid tersebut dan jika jawapan-jawapan mereka di dapati sama, maka itulah ijma'; misalnya persoalan zaman dulu, tentang wajibkan
zakat yang tidak cukup nisab? Maka orang ramai membandingkan jawapan mujtahid di Iraq, seorang lagi di Syam, seorang lagi di Mesir, seorang lagi di Hijaz. Jika empat mujtahid ini dianggap kepala ulamak untuk zaman itu memberi jawapan yang sama, maka itulah ijma' ulama'.

3. Bagaimana ijma' masih boleh berlaku zaman kita?
Ini menjadi lebih mudah kerana sentiasa dianjurkan persidangan feqah sedunia dan dihadiri oleh mujtahid terkemuka dan dibahaskan. Atau pada masa akan datang secara video-conferencing, maka lebih mudah lagilah. Misalnya ijtima' ulamak di Jeddah pada tahun 80'an memutuskan ijma' ulamak mengharuskan derma darah. Juga ijma' ulamak ke atas haramnya dadah.

Rujukan:
1. Abd Wahab Khalaf, Usyul Fiqh
2. Prof Syaikh Ali Hasan Ahmad adDary, al Fawaid al Miham
3. Imam Jalaludin asSyuyuti, al Asybah wanNaza-ir

daripada:
http://www.bicaramuslim.com/bicara6/viewtopic.php?p=97475&sid=a89e174a1138a3e113e62f1001fb36aa

-------------------
"selama mereka dirikan solat ditengah mereka"..byk hadis.
http://www.mii.fmipa.ugm.ac.id/new/?p=172
----------------
hadis dan penerangan:
http://dppkt07.blogspot.com/2007/08/sebaik-baik-perkataan-dan-petunjuk.html
---------------
Imam Ali ra, pernah berkata: ďKenalilah kebenaran terlebih dahulu, baru kemudian kalian dapat mengenali orang-orang yang mengikuti kebenaran. Apakah ilmu itu harus ditolak jika tidak dihasilkan oleh para sahabat? Berarti ilmu ushul fiqih, mutholah hadits, nahwu, shorof, balaghah, atau ilmu-ilmu pengetahuan saat ini pun tidak boleh dipelajari bahkan harus kita tolak karena ilmu-ilmu ini bukan hasil ijma dari sahabat ataupun dari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

http://mardhiyyatulhayah.blogspot.com/2006/07/apakah-lahir-dari-aqidah-yang-sesat.html
-----------------

Dalam kitab TaysÓr al-Fiqh (2004: 35-91), al-Qaradhawi menjelaskan dalil-dalil syariat yang melandasi fatwanya. Selain berpegang dengan 4 (empat) dalil pokok (al-Qurían, as-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas),

http://swaramuslim.net/islam/more.php?id=A466_0_4_0_M

dan

http://www.wpfind.com/p/1094675/

tentang ktb taysir al fiqh...
http://www.tremas.net/forum/index.php?topic=87.0;prev_next=next

dan

http://www.extro.biz/forum/news.php?sid=e333f5b967bf96091eb7202b634664f6
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
MUHAMMAD SAIFULLAHJumlah posting : 140
Registration date : 18.11.06

PostSubyek: Re: ijma sahabat vs ijma ulama   Fri Oct 12, 2007 1:05 am

kitab taysir al fiqh asal-dlm bhs inggeris
prophet companion-al qadharawi

http://www.futureofmuslimworld.com/docLib/20061018_MonographFishman2.pdf
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
MUHAMMAD SAIFULLAHJumlah posting : 140
Registration date : 18.11.06

PostSubyek: Re: ijma sahabat vs ijma ulama   Fri Oct 12, 2007 2:39 am

Kemungkinan terjadinya ijma'

Jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya ijma', maka ijma' dapat dibagi atas tiga periode, yaitu:

1. Periode Rasulullah SAW;
2. Periode Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab; dan
3. Periode sesudahnya.

Pada masa Rasulullah SAW, beliau merupakan sumber hukum. Setiap ada peristiwa atau kejadian, kaum muslimin mencari hukumnya pada al-Qur'an yang telah diturunkan dan hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Rasululah adakalanya langsung menjawabnya, adakalanya menunggu ayat al-Qur'an turunkan Allah SWT. Karena itu kaum muslimin masih satu, belum nampak perbedaan pendapat yang menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang mereka alami.

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kaum muslimin kehilangan tempat bertanya, namun mereka telah mempunyai pegangan yang lengkap, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Jika ada kejadian atau peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, mereka berijtihad, tetapi belum ada bukti yang nyata bahwa mereka telah berijma'. Seandainya ada ijma' itu, kemungkinan terjadi pada masa khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar atau sedikit kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Utsman. Hal ini adalah karena pada masa itu kaum muslimin masih satu, belum ada perbedaan pendapat yang tajam diantara kaum muslimin, disamping daerah Islam belum begitu luas, masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid.

Setelah enam tahun bahagian kedua kekhalifahan Utsman, mulailah nampak gejala-gejala perpecahan di kalangan kaum muslimin. Hal ini dimulai dengan tindakan Utsman mengangkat anggota keluarganya sebagai penjabat jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan (nepotisme). Setelah Khalifah Utsman terbunuh, perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin terjadi, seperti peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abu Sofyan, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang terkenal dengan perang Jamal, timbul golongan Khawarij, golongan Syi'ah golongan Mu'awiyah dan sebagainya. Demikianlah perselisihan dan perpecahan itu terjadi pula semasa dinasti Amawiyah, semasa dinasti Abbasiyah, semasa dinasti Fathimiyah dan sebagainya, sehingga dana dan tenaga umat Islam terkuras dan habis karenanya.

Disamping itu daerah Islam semakin luas, sejak dari Asia Tengah (Rusia Selatan sekarang) sampai kebagian tengah benua Afrika, sejak ujung Afrika Barat sampai Indonesia, Tiongkok Selatan, Semenanjung Balkan dan Asia Kecil. Karena itu amat sukar melakukan ijma' dalam keadaan dan luas daerah yang demikian.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijma' tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW;
2. Ijma' mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan enam tahun pertama Khalifah Utsman; dan c. Setelah masa enam tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma' sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas, mengingat keadaan kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah yang berpenduduk Islam.

Pada masa sekarang telah banyak berdiri negara-negara Islam yang berdaulat atau suatu negara yang bukan negara Islam tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam atau minoritas penduduknya beragama Islam. Pada negara-negara tersebut sekalipun penduduknya minoritas beragama Islam, tetapi ada peraturan atau undang-undang yang khusus bagi umat Islam. Misalnya India, mayoritas penduduknya beragama Hindu, hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Tetapi diberlakukan undang-undang perkawinan khusus bagi umat Islam. Undang-undang itu ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen India setelah musyawarah dengan para mujtahid kaum muslimin yang ada di India. Jika persepakatan para mujtahid India itu dapat dikatakan sebagai ijma', maka ada kemungkinan terjadinya ijma' pada masa setelah Khalifah Utsman sampai sekarang sekalipun ijma' itu hanya dapat dikatakan sebagai ijma' lokal.

Jika demikian dapat ditetapkan definisi ijma', yaitu keputusan hukum yang diambil oleh wakil-wakil umat Islam atau para mujtahid yang mewakili segala lapisan masyarakat umat Islam. Karena dapat dikatakan sebagai ulil amri sebagaimana yang tersebut pada ayat 59 surat an-Nis‚' atau sebagai ahlul halli wal 'aqdi. Mereka diberi hak oleh agama Islam untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan rakyat mereka.

Hal yang demikian dibolehkan dalam agam Islam. Jika agama Islam membolehkan seorang yang memenuhi syarat-syarat mujtahid untuk berijtihad, tentu saja beberapa orang mujtahid dalam suatu negara boleh pula bersama-sama memecahkan permasalahan kaum muslimin kemudian menetapkan suatu hukum atau peraturan. Pendapat sebagai hasil usaha yang dilakukan orang banyak tentu lebih tinggi nilainya dari pendapat yang dilakukan oleh orang seorang.

5. Macam-macam ijma'

Sekalipun sukar membuktikan apakah ijma' benar-benar terjadi, namun dalam kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh diterangkan macam-macam ijma'. Diterangkan bahwa ijma' itu dapat ditinjau dari beberapa segi dan tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam.

Ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijma' terdiri atas:

1. ljma' bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma' bayani disebut juga ijma' shahih, ijma' qauli atau ijma' haqiqi;
2. Ijma' sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma' seperti ini disebut juga ijma' 'itibari.

Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma', dapat dibagi kepada:

1. ljma' qath'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah qath'i diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain;
2. ljma' dhanni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu dhanni, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain.

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat pula beberapa macam ijma' yang dihubungkan dengan masa terjadi, tempat terjadi atau orang yang melaksanakannya. Ijma'-ijma' itu ialah:

1. Ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW;
2. Ijma' khulafaurrasyidin, yaitu ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia ijma' tersebut tidak dapat dilakukan lagi;
3. Ijma' shaikhan, yaitu ijma' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab;
4. Ijma' ahli Madinah, yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma' ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki, tetapi Madzhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam;
5. Ijma' ulama Kufah, yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab Hanafi menjadikan ijma' ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

6. Obyek ijma'

Obyek ijma' ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn al-Qur'an dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/8/1/pustaka-133.html
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
Sponsored content
PostSubyek: Re: ijma sahabat vs ijma ulama   

Kembali Ke Atas Go down
 
ijma sahabat vs ijma ulama
Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
Bicara MyKhilafah :: Al Quran dan hadis-
Navigasi: